Polityka plików cookies


Następująca polityka Pliki cookie określające zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników Użytkownicy korzystający z usług serwisowych usług zarządzania elektroniką przez Administratora Serwisu.

1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod służbą newu.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawcy lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma NewU Sp. z o o, prowadząca działalność pod usługą: ul. Prozy 27, 01-966 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (6)
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla których Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z obsługą, za pomocą, użytkownik może korzystać z dostępu do Serwisu
 • Pliki cookie (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Aplikacji

2 Pliki cookie Rodzaje

 • Ciasteczka wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia klasy przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Pliki cookie zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzeniami używanymi przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Pliki cookie sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzeniami używanymi przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji wykorzystywanych Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzeniami.
 • Pliki cookie powiązane – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzeniami przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po użyciu sesji urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia są używane na trybie usuwania plików Pliki cookie po użyciu sesji Urządzenia.

3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składające i czytające – Mechanizmy składające i czytające Pliki cookie nie muszą być pobierane na podstawie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzeniami. Przeniesienie na urządzenie kategorii wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – stosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie powiązane od partnerów Serwisu Administrator nie podlega podziałom. Lista dostępnych stron jest w kolejnych częściach Polityki Cookie.

4 Cele do których obsługiwane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może udostępniać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkowników usług Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć obsługę usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – administrator wykorzystuje pliki Cookie do przesyłania użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownicy użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne używane pliki Cookie do gromadzenia i pobierania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analiz i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne używane pliki Cookie do serwowania oprogramowania usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Korzystających:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

6 Możliwości określania warunków udostępniania i uzyskiwania dostępu do urządzeń korzystających z usług przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, obsługi oraz dostępu do danych zapisanych plików Pliki cookie
 • Informacje o sposobie udostępniania plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie .
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszystkie zapisane pliki cookie Pliki cookie z urządzeniami Urządzenia do łączenia się z użytkownikami Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu

7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostęp do plików
 • Administrator nie obejmuje wszystkich obsługiwanych funkcji niepoprawnych funkcji Usługi serwisowe w przypadku, gdy Użytkownik jest ograniczony w jakikolwiek sposób możliwości zapisywania i odczytu plików Cookie.

8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczeń zmian Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkownikach.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze trzeba publikować na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

9 Zdjęcia produktu

 • Firma NewU sp. z o.o. jest właścicielem zdjęć produktów umieszczonych na stronie i posiada prawa autorskie. Wszystkie prawa zastrzeżone

10.Ochrona danych – przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane magazynowane są na serwerach firmy NewU sp z o o i wymieniane oraz wykorzystywane w ramach opisanych celów i prawnych wytycznych przedsiębiorstwa należącego do NewU sp z o.o.  Poza tym zgodnie z RODO art. 28 ust. 1 Państwa dane osobowe w niektórych przypadkach i tylko o ile jest to konieczne na potrzeby strony internetowej, przekazywane są usługodawcom zewnętrznym.

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w „check box-ie” – oświadczeniu. Mamy też prawo zlecania podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w Unii Europejskiej i poza nią przetwarzania danych osobowych i udostępniania im danych w tym celu, o ile zobowiążą się oni umownie do przetwarzania tych danych tylko na nasze zlecenie i do naszych potrzeb, oraz do przestrzegania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i obowiązującego prawa ochrony danych.

Jeżeli hosting danych osobowych odbywa się przez nas i/lub przez podmioty zewnętrzne przetwarzające dane na nasze zlecenie w kraju, w Unii Europejskiej i poza nią i/lub gdy dane przetwarzane są gdzie indziej, to zgodnie z wszelkimi obowiązującymi postanowieniami ustawowymi, a zwłaszcza Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE odnośnie ochrony danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, podjęte zostały niezbędne kroki organizacyjne, techniczne i wynikające z umowy w celu zapewnienia równorzędnej ochrony danych osobowych, jak gdyby ich hosting odbywał się w Polska i/lub gdyby były przetwarzane gdzie indziej.

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


11. Okres przechowywania, prawo do informacji, sprostowania, odwołania i usunięcia danych osobowych, prawo do odwołania zgody

Przechowujemy tylko zarejestrowane dane osobowe w ramach postanowień ustawowych i tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w jakim zostały one przekazane. Gdy cel przestanie być już aktualny, Państwa dane osobowe ulegną całkowitemu zniszczeniu a Państwo dostaniecie informację przesłaną drogą elektroniczną na adres zarejestrowany o tym fakcie.

Naturalnie w każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych oraz do ich ewentualnej korekty, ograniczenia lub zakazania dalszego ich wykorzystywania bądź do odwołania wyrażonej zgody na dalsze przetwarzanie tych danych, do sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu danych osobowych i żądania ich wykasowania o ile nie stoi temu na przeszkodzie żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych albo jeżeli dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy.

Ponadto mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa osoby, które nam Państwo udostępnili, w uporządkowanym, znanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do przekazania ich innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Prawidłowe pobieranie Państwa danych osobowych jest dla nas zawsze szczególnie ważne. W celu dokonania korekty lub wykasowania Państwa danych osobowych prosimy przesłać e-mail o temacie „Zmiana danych klienta w witrynie internetowej” na adres info@newu.pl. Powyższe informacje należy wysłać z Państwa adresu podanego przy rejestracji i wyrażeniu zgody.


12. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Stały techniczny postęp w rozwoju Internetu oraz ciągłe zmiany ramowych warunków prawnych mogą od czasu do czasu powodować, iż konieczne stanie się uaktualnienie naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Za zmianę uważa się już samo opublikowanie zmienionych postanowień o ochronie danych na stronie internetowej. W celu dalszego użytkowania niniejszej strony internetowej prosimy jednorazowo o wypełnienie „check box” – oświadczenia z podaniem Państwa danych.

13. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Treści obcych stron internetowych, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyłamy na naszej stronie (przez „hyperlinki“lub „deeplinki“) leżą poza sferą naszych wpływów i odpowiedzialności i nie przypisujemy ich sobie. Oświadczyć możemy jednak, że w chwili zamieszczenia danego linku wychodzimy z założenia, że na powiązanych stronach nie ma żadnych nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt stron albo na treści zamieszczone na powiązanych stronach oraz na odnośne prawa autorskie. Dlatego wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści wszelkich powiązanych stron internetowych, które po zamieszczeniu linku uległy zmianom. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i przekierowań zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz w szczególności za szkody powstałe poprzez korzystanie z informacji zamieszczonych na powiązanych stronach internetowych, odpowiada wyłącznie operator strony, do której odesłano. Jeżeli dowiemy się o nielegalnych, sprzecznych z prawem lub błędnych treściach zamieszczanych na stronach internetowych, powiązanych z naszą stroną, natychmiast podjęte będą konkretne działania prawne. RODO wyprowadziło obowiązek prowadzenia przez przedsiębiorców rejestru naruszeń, w którym należy uwzględniać wszystkie incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Administrator NewU zobowiązany jest do ich zgłaszania w ciągu 72 godzin do właściwego organu nadzoru (GIODO). Ponadto ma obowiązek powiadomienia o wycieku osobę lub osoby, których dane osobowe zostały poważnie naruszone (chodzi głownie o cyberprzestępstwa, ataki hakerskie).

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek